frisör

På hantverksprogrammet läser man ämnen som t.ex entreprenörskap, hantverkskunskap, tradition och utveckling. Man kommer att lära sig grunderna i ett hantverkande yrke, från planering med en skiss och ritning, val och hantering av verktyg, material och tekniker, till slutförandet och utvärderingen av arbetet. Man får möjlighet att utveckla sin känsla för färg, form och komposition och att använda de digitala tekniker som finns i yrket.

I hantverksprogrammet ingår det 15 veckors obligatorisk APL där eleverna kan få prova på yrket på riktigt på en eller flera arbetsplatser.