skogsbruk

Detta programmet fokuserar mycket på djuren, naturen och miljön. Man lär sig t.ex om skogsbruk, jordbruk och djurvård. Man lär sig även om hur naturen kan brukas på bästa sätt, både ur ett hållbart perspektiv, men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Ämnen som man kommer lära sig om är bland annat biologi, ekologi, teknik och ekonomi relaterade ämnen. Efter utbildningen kan man t.ex arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten och skog.

Eleverna får prova på att vara på en eller flera arbetsplatser när de läser detta programmet, eftersom det ingår 15 veckors obligatorisk APL för att eleverna ska få de erfarenheter och kunskaper de behöver.