spruta

På detta programmet lär man sig om hur man bemöter och vårdar människor på ett professionellt sätt, och man lär sig också om de tekniska system som används inom vården. Man fokuserar på människan i olika åldrar ur flera aspekter som t.ex biologiska och sociala aspekter, och man fokuserar mycket på grunderna i medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Man lär sig att identifiera, analysera och lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer.

Eftersom det är ett yrkesprogram ingår det 15 veckors obligatorisk APL, då man får möjlighet att känna på hur det är att vara på olika arbetsplatser inom branschen.