Bidra till bättre arbetsmiljö med BAM kurs

BAM, Bättre arbetsmiljö och Bas P/U utbildningar

BAM, står för Bättre arbetsmiljö och genom att gå en utbildning hos exempelvis Branschutbildarnas BAM utbildningar syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö. Utbildningen och syftet ska spegla arbetsmarknadens syn på arbetsmiljö. Det finns lite olika föreskrifter samlade för att enkelt få en bild av vad som gäller det kallas AFS och SAM är just en sån arbetsmiljöföreskrift och är ett arbetsmiljöledningssystem.

I sammanhanget hör du oftast talas om OSA där förkortningen står för organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med den är att arbetsgivaren ska skapa en god OSA och ta ansvar samt förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Vad innebär: Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U

Det finns flera olika typer av kursen och andra vanliga inom områden för arbetsmiljö och hanteringen exempelvis byggprojekt hittar du under Bas P/U (Bas-P och Bas-U) och det är byggarbetsmiljösamordnare för Planering och Projekt samt byggarbetsmiljösamordnare för Utförandet.

I det stora går det att förklara enklast med att Bas P planerar projektet och sätter samman medan Bas U är den utförande delen som ser till att det fungerar och tillämpas på arbetsplatsen.

Entreprenadjuridik kurs AB 04 och ABT 06

En kurs inom Entreprenadjuridik AB04/ABT06, innebär att det sker en genomgång av hur man ska tolka AB 04 och ABT 06. Utbildningen är omfattande men du kan utföra den på distans under endast 1 arbetsdag.

Genom att du utfört en sådan så kommer du ha en betydligt bättre insikt i hur du ska tolka föreskrifter, lagar och regler samt tillämpa dessa. du behöver inte vara utbildad i juridik eller ha erfarenhet sedan tidigare.

Syftet med en kurs inom Entreprenadjuridik är att du ska förstå och kunna samspela mellan tolkningen och utförandet så att arbetet på olika nivåer. Som exempel vad som gäller för underentreprenörer i AB-U 07 eller ABT-U 07.

Genom kunskaper inom juridiken skapas också en fingertoppskänsla i ditt arbete. Du kommer således att känna instinktivt när du behöver kontrollera en extra gång med lagtexter och regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *