Förbättra PTFE:s egenskaper med tillsatser

PTFE, eller polytetrafluoreten, är ett material med många goda egenskaper. Det är värmebeständigt, har låg friktion och är mycket kemiskt resistent. Det finns dock ett antal tillsatser som kan användas för att ytterligare förbättra de önskade egenskaperna. Det krävs dock noggranna överväganden eftersom tillsatser kan försämra vissa av PTFE:s goda standardegenskaper. Låt oss ta en titt på några av de vanligaste tillsatserna och hur de kan användas för att förbättra PTFE:s prestanda.

PTFE-tillsatser och deras funktioner

Additiv är material som tillsätts till polymerer för att förbättra deras egenskaper. De vanligaste tillsatserna som används med PTFE är: fyllmedel, smörjmedel, UV-stabilisatorer, flamskyddsmedel och färgämnen.

Fyllmedel tillsätts till polymerer för att förbättra deras styrka och styvhet. Det vanligaste fyllmedlet som används med PTFE är kimrök. Kolsvart förbättrar också PTFE:s nötningsbeständighet och elektriska ledningsförmåga. Andra fyllmedel som kan användas är glasfibrer och molybdendisulfid.

Smörjmedel tillsätts till polymerer för att förbättra deras slitstyrka och sänka deras friktionskoefficient. Det vanligaste smörjmedlet som används tillsammans med PTFE är grafit. Grafit smörjer genom att bilda en tunn film på polymerens yta. Andra smörjmedel som kan användas är molybdendisulfid och fluoropolymerpulver.

UV-stabilisatorer tillsätts till polymerer för att skydda dem från nedbrytning av ultraviolett ljus. Den vanligaste UV-stabilisatorn som används med PTFE är titandioxid. Titandioxid absorberar UV-ljus och förhindrar att det når polymerkedjan, vilket kan orsaka nedbrytning. Andra UV-stabilisatorer som kan användas är bl.a. ljusstabilisatorer av hinderad amin (HALS) och bensotriazoler (BTA).

Flamskyddsmedel tillsätts till polymerer för att förbättra deras brandsäkerhetsegenskaper. Det vanligaste flamskyddsmedlet som används med PTFE är antimontrioxid. Antimontrioxid bryts ner till ämnen som hämmar förbränningen av polymerkedjan. Andra flamskyddsmedel som kan användas är bromerade flamskyddsmedel (BFR) och klorerade flamskyddsmedel (CFR).

Färgämnen tillsätts till polymerer för att ge dem önskad färg. Det vanligaste färgämnet som används i PTFE är kimrök. Kolsvart ger PTFE en svart färg. Andra färgämnen som kan användas är kromoxid och titandioxid. Tillsatsämnena kan förbättra PTFT:s prestanda på olika sätt, men det är viktigt att komma ihåg att vissa av dessa tillsatser också kan ha negativa bieffekter, vilket bör övervägas innan de används.

Tillsättning av vissa typer av tillsatser under tillverkningsprocessen för PTFT kan ge fördelar som förbättrad värmebeständighet eller minskat friktionsslitage, men det är viktigt att inte glömma bort eventuella negativa effekter på andra viktiga egenskaper som kemisk stabilitet. I slutändan måste man försöka hitta en balans när man tillsätter någon typ av tillsats under PTFT-tillverkningen för att säkerställa en övergripande positiv effekt på prestandan samtidigt som man bibehåller viktiga befintliga egenskaper som är viktiga för att lyckas inom specifika användningsområden, t.ex. livsmedelsbearbetning, tätningsprodukter eller elektrotekniska tillämpningar, där stabilitet under höga temperaturer eller aggressiva kemiska angrepp är av största vikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *