Utbildning inom Arbetsrätt hos RiVe Juridiska Byrå

Brinner du för rätt i samhället och för allas lika värde? Vill du vara med och påverka på riktigt när saker och ting går fel på arbetsplatser. Då kan du gå en utbildning inom arbetsrätt. Arbetsrätt handlar om arbetsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Inom arbetsrätt finns det olika lagar och inom dessa olika avtal, några av dem vanligaste lagarna är lagen om anställnigsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL). Inom dessa två lagar finns ett kollektivavtal som bestämmer regler om anställningsvillkoren, detta är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation. Dessa skriftliga avtal innehåller generellt regler om lön, arbetsvillkor, arbetstider, semesterlön, försäkringar och uppsägning.

Utbildning inom Arbetsrätt finns hos RiVe Juridiska Byrå och är Sveriges största arbetsrättsbyrå. RiVe biträder årligen vid tecknandet av över 1000 avtal på både den svenska och internationella arbetsmarknaden. Förutom detta så genomför de utbildningar inom arbetsrätt åt arbetsgivare, fackförbund och övriga intresseorganisationer. Det kan vara allt ifrån ett mellanstort företag som behöver en utbildning i arbetsrätt eller större HR sektioner. RiVe har delat upp sin utbildning i två steg, den ena är introduktion till arbetsrätt och den andra är fördjupning i arbetsrätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *