Ledarskapsutbildningar är väldigt efterfrågade av chefer

Ledarskapsutbildningar med inriktning på utveckling av grupp och ledare är väldigt populära i Sverige, vilket gör att utbildningarna fylls snabbt. Ett företag som är verksamt inom den här typen av utbildningar är Corecode, som erbjuder öppna utbildningar och en stor mängd utbildningar inom flera olika områden. Deras i särklass mest populära utbildningar är Utveckling av grupp och ledare (UGL) och The Human Element (THE).

The Human Element

Syftet med THE är att ge självinsikt och utveckla förståelse ring relationer hos människor. Genom ökad självacceptans och insikt skapar det en förståelse i din egna potential, vilket ger dig möjligheten att utvecklas mer. I utbildningen tränar du på att göra konstruktiva val, vilket hjälper dig både i arbetslivet och vardagen. Denna utbildningen sker löpande och finns på ett par orter i Sverige.

Utveckling av grupp och ledare

UGL är en av Sveriges mest efterfrågade utbildningar. Utbildningen innefattar beslutsfattning och problemlösning i grupp tillsammans med främmande människor. Här får du träna på ledarskap, kommunikation, konflikthantering och feedback, vilket är väldigt viktigt att ha kunskaper i som ledare. Corecodes handledare är certifierade och levererar med absolut högsta kvalitet. Corecodes utbildningar sker löpande och är tillgängliga på ett par olika platser i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *