Farorna med asbest och varför du behöver utbildning i Sverige

Asbest är ett naturligt förekommande mineral som en gång i tiden användes i olika byggmaterial på grund av dess flamskyddande egenskaper. Det har dock sedan dess förbjudits i många länder på grund av de hälsorisker som är förknippade med exponering för asbestfibrer. Inandning av asbestfibrer kan leda till en rad allvarliga och till och med dödliga sjukdomar, bland annat lungcancer, mesoteliom och asbestos.

Sverige har några av de strängaste lagarna i världen när det gäller arbete med asbest. För att skydda arbetstagare från exponering för asbestfibrer kräver den svenska regeringen att alla arbetstagare som kan komma i kontakt med asbest får utbildning i hur man arbetar säkert med materialet.

Utbildning om asbest i Sverige

Det finns en mängd olika utbildningar tillgängliga för arbetstagare som behöver lära sig hur man arbetar säkert med asbest. Vilken typ av utbildning som krävs beror på arbetstagarens specifika arbetsuppgifter. Arbetstagare som ska ta bort asbesthaltiga material från byggnader behöver till exempel gå en annan kurs än arbetstagare som ska utföra underhåll på byggnader som innehåller asbest.

De flesta företagsutbildningar erbjuds av privata företag som är certifierade av den svenska regeringen. Kostnaden för utbildningen varierar beroende på leverantör och det specifika kursinnehållet. De flesta kurser kan dock genomföras på en eller två dagar. Arbetstagare som framgångsrikt genomför en godkänd utbildningskurs får ett certifikat som är giltigt i tre år.

Arbeta säkert med asbest

Det finns ett antal strikta bestämmelser som arbetstagare måste följa när de arbetar med asbesthaltiga material. Dessa bestämmelser är utformade för att skydda arbetstagarna från exponering för asbestfibrer. Några av de viktigaste bestämmelserna är följande:

  • Endast certifierade arbetstagare får arbeta med asbest
  • Asbest måste fuktas ner innan de störs eller avlägsnas för att förhindra att luftburna fibrer frigörs
  • Arbetstagare måste bära personlig skyddsutrustning, inklusive HEPA-filterade andningsskydd, när de arbetar med asbest
  • Allt avfallsmaterial som innehåller asbest måste bortskaffas på ett korrekt sätt på en godkänd deponi

Slutsats

Asbest är ett farligt material som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om det andas in. Arbetstagare som kommer i kontakt med asbest måste få utbildning i hur man arbetar säkert med materialet. Det finns ett antal strikta bestämmelser som måste följas när man arbetar med asbesthaltiga material, och om man inte gör det kan det leda till höga böter eller till och med fängelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *