Hur du använder entreprenadjuridik i praktiken

Entreprenadsjuridik kurser för säkrare projekt

Känner du till begreppen i regelverken AB 04 och ABT 06? Du kanske har gått lite olika kurser förut men har saknat en ren Entreprenadsjuridik kurs som kan ge dig alla grundläggande uppgifter.

Dessa berättar om rättigheter och skyldigheter i din roll som skapar det eftersträvande resultatet. På så sätt hanterar och förebygger du eventuella framtida problem.

Du kommer att lära dig det du behöver om avtalsrättens alla grunder som brukar nämnas vid anbud, accept och avtal inom entreprenad- och upphandlingsformer.

Kursen är perfekt för dig som i ditt arbete behöver entreprenadjuridiken i ditt arbete. Detta gäller dig som beställare, entreprenör och när du konsulterar andra i frågor som gäller bygg, anläggning och installation.

Behöver du lära dig mer om avtalsrätt, vilka entreprenad-, upphandling- och ersättningsformer som finns inom AB 04, ABT 06 eller vid ÄTA arbeten, som står för Ändringar, Tillägg och Avgående arbeten.

Då kan du vända dig till utbildningsföretaget kravkompetens.com, som även utbildar inom Byggarbestmiljösamordnare, Bas P (Planering och projektering) och Bas U (Utförare) utbildningar. Men du kan även hitta merparten av kurser och utbildningar som krävs för att skapa säkrare arbetsplatser, både för ledare, chefer, anställda och entreprenörer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *