Varför man behöver anlita en säkerhetskonsult

En säkerhetskonsult måste kunna analysera och tillhandahålla åtgärder för att skydda värdiga åtgärder i företaget. Det måste kunna göra tekniska ändringar och avvikelser från normer och föreskrifter för att göra skyddet likvärdigt och bäst spara kostnader. Säkerhetsrådgivaren måste uppdateras med gällande standarder och krav.

Amasis tillhandahåller konsulttjänster relaterade till hantering av kemikalier och farligt gods. De ger stöd i form av taktisk vägledning om kemisk bearbetning, farliga material och byggprodukter. Amasis är kemikaliekonsult, säkerhetskonsult och säkerhetskonsult involverad i farliga ämnen. Att ha en kemikaliekonsult är något som många företag saknar, vilket också är ett mycket krävande dokumentkrav för många myndigheter och kunder när de säljer kemikalier. Enligt EU-direktivet från januari 2000 måste många företag som hanterar och transporterar farligt gods utrustas med säkerhetskonsulter vars skyldighet är att hantera olyckor vid hantering av farligt gods.

Utbildning farligt gods

Amasis tillhandahåller skräddarsydd ADR-utbildning för kundernas lokaler, egen lagerpersonal och annan transportpersonal. Företag måste få utbildning om ADR och farligt material, eftersom detta är ett myndighetskrav för alla som hanterar farligt material i någon form. För att företaget ska kunna transportera farligt gods måste alla som deltar i denna transport genomföra minst en grundläggande kurs för farligt gods. Att företaget ska ha utfört utbildning inom ADR och farligt gods är ett myndighetskrav för att hantera farligt gods i någon form. Detta är något som kontrolleras av polismyndigheten vid eventuella vägkontroller. Kravet som transportförordningen sätter på företagen är att de minst ska ha gått en grundkurs, vilket är ADR 1.3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *