Rive erbjuder utbildning inom arbetsrätt

Rive erbjuder utbildning i arbetsrätt. Utbildningen fokuserar på viktiga aspekter av arbetsrätten och ger grundläggande arbetsrätt. Du får kunskapen och färdigheterna för att hantera arbetsrätten professionellt för att minska risken för dyra upplevelser när du arbetar som arbetsgivare. Det innebär att du lär dig hur du tillämpar reglerna och överenskommelserna i LAS och hur du ska agera som arbetsgivare för att förhindra tvister och skydda företaget från dyra lösningar.

RiVe har lång erfarenhet av arbetsrätt och representerar hundratals människor, företag och myndigheter varje år. RiVe arbetar enligt internt utvecklade och riktade metoder och kombinerar därmed sin omfattande juridiska expertis och branschkunskap för att hjälpa sina kunder på bästa möjliga sätt. RiVe Juridiska Byrå är ett av Sveriges ledande juristbyråer. RiVes jurister hanterar dagligen all slags arbetslagstiftning, såsom kollektivavtal, uppsägningar etc. RiVes jurister arbetar helt på obestämd tid med arbetsrätt, som de har mycket erfarenhet och kunskap om.

Färdiga utbildningar inom arbetsrätt

Rive Juridiska Byrå genomför utbildningar inom arbetsrätt åt såväl arbetsgivare, fackförbund som övriga särskilda intresseorganisationer. Det kan vara ett mellanstort företag som behöver utbildning i den grundläggande arbetsrätten, stora HR sektioner på mellanstora eller stora företag eller särintresse grupper från utlandet vars syfte är att överväga etablering på den svenska marknaden.

Rive har färdiga utbildningar i framförallt arbetsrätt, avancerad förhandling och arbetsmiljöfrågor men kan även skräddarsy innehållet utifrån önskemål från klienten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *