Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är praktik i den nya gymnasieförordningen och påverkar elever som började sin gymnasieutbildning efter 1 juli 2011. Innan den 1 juli 2011 hade man istället arbetsplatsförlagd utbildning (APU), vilket var lite annorlunda. Man bestämde sedan att APL var ett bättre alternativ för eleverna, och det gjordes då till standarden för praktik på gymnasiet. APL är obligatoriskt på alla yrkesprogram och det kan även finnas på vissa högskoleförberedande program om skolan har beslutat att inkludera det. APL täcker minst 15 veckor, och när det rör sig om en lärlingsutbildning omfattar det halva studietiden. Under praktiken ska eleverna anpassa sig efter arbetsplatsens tider så länge det inte har beslutats om något annat.

Yrkesprogram

Ett yrkesprogram på gymnasiet är en utbildning där du fokuserar på specifika yrken. Det förekommer både praktiska och teoretiska ämnen, och när du har gått ut gymnasiet och tagit examen kan du oftast börja arbeta direkt med yrket du har studerat för. APL är som sagt obligatoriskt på alla yrkesprogram, eftersom det är meningen att man ska bli förberedd på arbetslivet så att det blir lättare att börja på en arbetsplats direkt efter utbildningen. 

Gymnasieprogrammen som är yrkesförberedande och som innehåller APL kan du läsa mer om här.