barn

På barn- och fritidsprogrammet lär man sig om människors lärande och växande, och om hur de arbetar och kommunicerar. Man lär sig att lära känna andra människor och att utveckla sin förmåga att förstå deras behov. Man kommer få fundera på hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas, och man kommer få lära sig om hälsa och arbetsmiljö. I programmet fokuseras det mycket på etik, mänskliga rättigheter och hälsa.

APL är obligatoriskt på barn- och fritidsprogrammet, vilket betyder att man sammanlagt lägger runt 15 veckor på att vara på en arbetsplats som t.ex ett dagis eller något annat.