Jörg Bassek om sambandet mellan ledarskap och arbetsmiljö

Ledarskap är ett ämne som har studerats i århundraden. Det finns många olika ledarstilar, och det är viktigt att hitta den rätta för ditt företag. Ledarskapet kan dock inte lyckas utan medarbetarnas samarbete. För att en chef ska kunna lyckas måste de anställda vara med på tåget och arbeta mot samma mål. Tyvärr är detta inte alltid fallet. Många gånger bildar de anställda allianser mot chefen, vilket kan leda till katastrof. Jörg Bassek diskuterar varför ett gott ledarskap inte kan existera utan samarbete mellan medarbetarna och hur du kan övervinna destruktiva allianser mellan medarbetarna.

Ledarskap är en viktig faktor för samhällsutveckling

Konfucius beskrev 500 år före Kristus vikten av att skapa resultat genom andra som ledare. Idag blir ledarskapsutbildningar allt mer populära. Korrelationen mellan antalet genomförda ledarskapsutbildningar och gott ledarskap är dock svag. Kanske kan ledarskapsutbildning i viss mån skapa en falsk känsla av trygghet i organisationerna. De nöjer sig ofta med att en tvådagars kurs för 40 chefer kommer att ha löst betydande arbetsmiljöproblem. Detta är naturligtvis inte alltid fallet.

Flera faktorer är viktiga för en bra arbetsmiljö

För att skapa en god arbetsmiljö och ett framgångsrikt ledarskap är det viktigt att arbetsgivarna tar sin skyldighet att utreda på allvar när det finns tecken på övergrepp och trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivarna bör också genomföra revisioner för att lära sig inom organisationen och skapa en bättre arbetsmiljö för alla anställda. Alla anställda förtjänar en god arbetsmiljö, och ledarskapet är nyckeln till att uppnå detta mål enligt Jörg Bassek.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *