Garantibesiktning, en säkerhet

När byggformuläret är färdigt och godkänt gäller två års garanti. Denna garanti täcker alla eventuella fel på fastigheten som orsakas av entreprenören.

Vad betyder garantibesiktning?

Garanti ger husägare ett utmärkt skydd och entreprenören ansvarar för eventuella reparationer. Under den tvååriga garantiperioden behöver fordonsägaren inte betala några avgifter. Defekter och andra defekter måste dock upptäckas innan garantiperioden löper ut. Dessa korrigeringar är vanligtvis inte tillgängliga gratis om fel eller utelämnanden upptäcks senare. Det enda som fungerar efter garantiperioden är att investeraren bevisar att entreprenören försummat att göra allvarliga fel.

Garantibesiktningen måste utföras i slutet av garantiperioden. Garantikontroller utförs av en objektiv testare som kontrollerar varje rum i hemmet för att se till att allt är i ordning. Om det finns några brister eller defekter som kan användas i garantisyfte kan du också hitta dem. Från taket till hörnstenen kontrolleras allt, allt dokumenteras av inspektören. Detta innebär att eventuella fel eller utelämnanden loggas av testarna. Om entreprenören orsakar skada måste entreprenören åtgärda problemet i tid och ägaren behöver inte betala.

Besiktus, det rätta besiktningsföretaget

Besiktus har en stor kapacitet, ett stort engagemang, en högkvalitativ oberoende inspektion av individer, företag och ägarföreningar enligt reglerna i byggnad och industri. Besiktus utför garantikontroller runt Stockholm och andra kontroller. Heminspektion, byggnadsinspektion, inspektion, OVK-inspektör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *