Utbildningar inom brandskydd och brandtätning

Effektiv brandtätning och brandskyddsmålning av dina fastigheter

När du har genomfört en utbildning inom brandskydd som exempelvis, systematiskt brandskyddsarbete eller hett arbete och andra kurser. Då har du säker hört begreppet brandtätning eller brandsskyddsmålning men kanske även diskuterat fogning och omfogning av fastigheter som är prefabfogade.

Som fastighetsägare bär man ett ansvar att se till att fastigheten är säker att bo och vistas i och det gäller att följa lagar och regler som gäller för att undvika olyckor. Det kan dock vara svårt ibland att veta vart man ska vända sig till för typ av entreprenadfirma som är även är experter på området.

Det du söker är då en firma som utföra olika typer av fogning och tätningar som då brandfogning, mjukfogning, prefabfogning och detta skapar ett bättre brandskydd. Samtidigt som detta sker är det även viktigt att se över om någon del i fastigheten skulle behöva brandskyddsmålas eller brandfogas. För att på så sätt öka tiden på hållbarheten på konstruktionsdelarna i händelse av brand. Behöver du utföra fasadrenovering och mjukfogning i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristianstad, då finns exempelvis experterna svenskafog.se där du kan skaffa mer inspiration och kunskap.

Genom att brandsskyddsmåla så kommer nämligen materialet att klara av temperaturen bättre och stå emot branden under en längre tid då materialet inte påverkas lika kraftigt av den omgivande temperaturen.

Vem bär det juridiska ansvaret för fastighetens brandskydd?

Fastighetsägare måste arbeta systematiskt med brandskydd för att garantera säkerheten för människor i byggnader. Detta innebär bland annat att installera en slags brandgata av brandbeständiga material för att förhindra spridning av rök och brand.

Genom ett nära samarbete med brandkonsulter involverade i projektet, som även ansvarar för brandtätningens utförande. På så sätt kan du som fastighetsägare, samt den som faktiskt bär det yttersta ansvaret för brandtätningen och brandskyddet känna dig tryggar med att det blir utfört på bästa möjliga sätt.

Detta är ett komplext arbete som måste göras rätt eftersom det handlar om människors säkerhet. Du bör även välja en expert som kan utföra eller har kontakter inom effektiv brandisolering av balkar och pelare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *